Følg Magasinet Pegasus

Forbud og masker

I Danmark har det pågått en offentlig debatt rundt tildekning av ansiktet, noe som har resultert i en ny lov kalt «tildekningsforbudet». Med denne loven følger det et påbud som sier at det i Danmark er ulovlig å skjule ansiktet sitt hvis man befinner seg i det offentlig rom. Hvordan vil dette påvirke Danmarks maskebærende rollespillere?

IN ACTION: Forbudet vil ikke forhindre maskebruk under selve laiven.
IN ACTION: Forbudet vil ikke forhindre maskebruk under selve laiven.

Anerkjennelsesverdig formål

Første august trådte tildekningsforbudet i kraft i Danmark. Det betyr at det ikke lenger er tillatt å befinne seg i det offentlige rom med ansiktet dekket til, med mindre det tjener et «anerkjennelsesverdig formål». Dette kan umiddelbart høres katastrofalt ut for kostyme- og maskebærende laivere, som jo ofte befinner seg i det offentlige både mens de laiver – og når de er i kostyme på vei til og fra arrangementer.

«…nå tenker du kanskje: «Søren og, jeg har jo nettopp kjøpt en skikkelig kul ridderhjelm … Nå kan jeg ikke bruke den neste gang jeg rollespiller». Men det behøver du ikke, for det kommer ikke til å ramme deg under selve rollespillet.» Skriver Bifrost i deres offisielle uttalelse om det nye forbudet. Men det kommer også frem at det fortsatt er visse ting som man bør være oppmerksom på:

«… å kjøpe pizza etter et scenario, eller reise til og fra rollespill i kostyme, kan i verste fall være straffbart» informeres det videre i uttalelsen. Så heldigvis for dansk laiving er det i utgangspunktet ikke noe å frykte for de som har på seg en orkemaske i skogen. Påbudet er myntet på andre ting, men skulle man likevel få beskjed av en betjent om å ta av kostymet sitt, oppfordres det til å følge loven.

 

Tommelfingerregel

Bifrost har fått hjelp av Dansk Ungdoms Føællesråd sine jurister til å se på de nye reglene. De vurderer at rollespillsutkledning i de fleste tilfeller vil gå inn under det den nye paragrafen omtaler som et «anerkjennelsesverdig formål».

«Derfor må du gjerne dekke til ansiktet ditt under rollespill. Hvis du f.eks. skal på et rollespill og på forhånd tar på deg monstermasken din for å spare tid, så mener Bifrost at det ikke er et anerkjennelsesverdig formål. Hvis du derimot tar på masken for å få folk til å spørre om prosjektet ditt av nysgjerrighet, noe som vil skape interesse for hobbyene dine, og dermed rekruttere nye mulige medlemmer til din lokalforening, så er det, ifølge Bifrosts og DUFs vurdering, et anerkjennelsesverdig formål.» Informerer de i deres offentlige uttalelse.

FORMÅLSTJENLIG: Er masken på for å skape nysgjerrighet og rekruttere nye medlemmer?
FORMÅLSTJENLIG: Er masken på for å skape nysgjerrighet og rekruttere nye medlemmer?

For å gjøre det hele enda tydeligere, har Lasse Hempel Nielsen og Gustav Eliasson fra Bifrost valgte å belyse spørsmålene rundt det nye forbudet gjennom en humoristisk informasjonsvideo. Her presenteres det en enkel huskeregel:

 

«Tommelfingerregelen er altså å spørre seg selv; er jeg maskert fordi det er beleilig, eller fordi det tjener et reelt formål?».

 

Dette er ikke første gang laiv-samfunnet har måtte sjekke lovgivningen: armbrøster og buer går også i utgangspunktet under særlige våpenregler. Derfor er det bra at landsforeninger hjelper til med å holde øye med ny lovgivning.


Tildekningsforbudet

“§ 134 c. Den som på offentlig sted bærer en bekledningsgjenstand som skjuler vedkommende ansikt, straffes med bøter.

Stk. 2. Det i stk. 1 nevnte forbudet gjelder ikke for tildekking av ansiktet der det tjener et anerkjennelsesverdig formål.”

Under ‘Bemerkninger om lovforslaget’ står det også:

“Forbudet omfatter i utgangspunktet heller ikke for eksempel kostymer og masker som brukes i forbindelse med karneval, fastelavn, halloween, kostymefester, sportsbegivenheter og lignende.”