Følg Magasinet Pegasus

En fantastisk fritid

Habiba Stray ble etter tre års engasjement i Hyperion valgt som leder i 2017. Dette er hennes tanker om ting som angår oss i den fantastiske verden.

habiba
Habiba Stray, leder i Hyperion.

I første klasse fikk jeg min aller første Gameboy med Pokémon gul. Jeg var for ung til å forstå engelsken og ingen i min familie var særlig spillentusiaster. Likevel elsket jeg det spillet og har det fortsatt hjemme. Siden den gang har mye endret seg, men min kjærlighet for spill har bare blitt sterkere.

 

I dag finnes det en organisert fritid for det meste. Vi har fotballkamper, speiderturer og korpsøving, men vi har også fått paintball, rumpeldunk og gaming i organiserte former. Hyperion er organisasjonen som kjemper for at de sistnevnte skal få større plass i samfunnet. Vi gir støtte til foreninger som organiserer nerdeaktivitet i Norge.

 

Da Hyperion ble stiftet i 2002 var vi 500 engasjerte nerder som ønsket en organisasjon for de fantastiske fritidsinteressene. Et forbund for de som ikke følte at det var rom for dem noe annet sted og det er den grunntanken vi jobbet videre. I dag er vi på hele 20 000 medlemmer, på størrelse med Norges speiderforbund, og vi vokser. Dette er et tydelig tegn på at Hyperion trengs og engasjerer.

 

Uten et allsidig fritidstilbud risikerer vi at unge faller utenfor. 1 av 3 ungdom sier at de sliter med ensomhet og det skal vi gjøre noe med.

Utenforskap er en viktig tematikk i samfunnsdebatten. Uten et allsidig fritidstilbud risikerer vi at unge faller utenfor. 1 av 3 ungdom sier at de sliter med ensomhet og det skal vi gjøre noe med. Målet for alle fritidsinteresser må være at det skal finnes og skapes et lavterskeltilbud der unge kan møte hverandre. Sammen kan vi skape dette og kun sammen kan vi gjøre Norge enda mer fantastisk.

 

Men vi har fortsatt en vei å gå. Det er fortsatt de tradisjonelle fritidsinteressene, som fotball, speideren og korps, som får mest plass. Vi må få samfunnet til å forstå at ungdom ikke lengre kun spiller fotball, men også dataspill, cosplay, rollespill og mye mer. Hyperions mål er å få frem de utradisjonelle fritidsinteressene og gi unge et sted å engasjere seg.

 

Et annet mål for Hyperion er å jobbe med våre egne utfordringer. I 2016 besto Hyperions medlemsmasse av 12 % kvinner, og tall på medlemmer med minoritetsbakgrunn har vi ikke. Det er ikke bra nok og vi har fortsatt en jobb å gjøre før vi kan kalle oss allsidig og inkluderende.

 

Men fortvil ikke; det er lys i enden av tunnelen. Heltinneprosjektet, Pride i Bergen og mangfoldsprosjektet på Hypercamp er bare noen av mange initiativer for å gjøre Hyperion mer åpen for alle.

 

Og den jobben hver eneste forening i Hyperion gjør er med på å motvirke utenforskap. Hver brettspillkveld, hvert dataparty og hver laiv er med på å skape et mangfoldig og inkluderende fritidstilbud. Hver forening er unik og sammen er vi sterke!

 

Nå skal vi vise Norge at fritid er mye mer enn bare fotball.


Teksten i denne artikkelen er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Denne lisensen gjelder kun for tekst og ikke for bildematerialet i artikkelen.Ved bruk av tekst settes det pris på om det linkes til denne siden og at vi blir gjort oppmerksomme på bruken. E-post: pegasus@n4f.no.