Følg Magasinet Pegasus

Illustrasjon: Sofiya Stray

Nerd – krev din plass!

Vi må ta opp kampen for tilgang på lokaler!

Leder i Hyperion, Habiba Stray.
Leder i Hyperion, Habiba Stray.

Denne vinteren har Hyperion og jeg brukt mye tid på å besøke alle de fantastiske foreningene som finnes i Norge. Fra Vesterålen til Kristiansand; Hyperions foreninger står på i hele landet for at barn og unge skal ha mulighet til å kunne engasjere seg i sine interesser – uansett hva det måtte være.

Til tross for hvor inspirerende det har vært å møte foreningene våre og se alt de gjør for den norske nerdekulturen, sitter jeg likevel igjen med en oppgitt følelse. For her har jeg besøkt utallige flotte og dyktige foreninger, som virkelig brenner for det de holder på med. De bidrar til å skape et miljø for nerdekultur der de bor – men må likevel kjempe med den tidkrevende utfordringen: Tilgang på lokaler.

 

Samhold og utenforskap

Jeg besøkte AgderLAN i år og traff tilfeldig litt av styret til SørLANet. Der ble jeg fortalt historien om hvordan de måtte avlyse LANet sitt i 2016 og 2017 fordi de ble kastet ut av lokalet sitt av kommunen. I løpet av turneen har jeg hørt flere liknende historier. De starter alle veldig forskjellig, men ender dessverre alltid likt.

Det er vanskelig å få lokaler. En møteplass, et sted hvor vi kan samles og møte andre mennesker som liker det samme som oss, som skaper samhold og bekjemper utenforskap, noe vi vet at unge sliter med i dag. Derfor blir jeg oppgitt når jeg hører at foreninger som jobber for at barn og unge skal få oppleve dette samholdet i nerdekulturen, blir stående uten lokaler. Dette er noe av det mest grunnleggende for å kunne dyrke sine fritidsinteresser.

“Jeg blir oppgitt når jeg hører at foreninger som jobber for at barn og unge
skal få oppleve dette samholdet i nerdekulturen, blir stående uten lokaler”

 

Sammen for nerdekulturen

Her har Hyperion en utrolig stor jobb å gjøre. I september er det kommunevalg og det brygger til kamp. Fremover skal vi gjøre alt vi kan for å bekjempe denne urettferdigheten og dette er den viktigste kampen jeg som leder i Hyperion kjemper sammen med dere i år.

Det er på tide å kreve vår plass. Ingen forening i noen kommune skal bli stående uten lokaler. Ingen forening skal måtte betale dyre dommer for et frivillig arrangement. Ingen forening skal måtte legge ned fordi en kommunal ansatt ikke aksepterer nerdekultur. Den frivillige nerdekulturen er viktig for de som vokser opp i dag og vi må sørge for at disse interessene fortsetter å blomstre.

Det skal alltid være plass til et LAN, uansett hvor i LANdet du befinner deg.

 

 


Teksten i denne artikkelen er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Denne lisensen gjelder kun for tekst og ikke for bildematerialet i artikkelen. Ved bruk av tekst settes det pris på om det linkes til denne siden og at vi blir gjort oppmerksomme på bruken. E-post: pegasus@n4f.no.