Følg Magasinet Pegasus

No laivast det i lundar

Det bobler i Oslos laivmiljø. Laivcafé er et nytt, månedlig treffsted for veteraner, nykommere og nysgjerrige.

– Tanken bak Laivcafé er at det i tillegg til å være møtested skal vise fram bredden av hva som skjer i miljøet, og inspirere nye tanker og prosjekter, sier Åslaug Ullerud, en av to hovedansvarlige for neste caféavvikling, tirsdag 25. oktober.

Cafétreffene for laivere avholdes på Kulturhuset LAB ved Youngstorget, den siste tirsdagen i hver måned. I tillegg til møtested er det også kulturelle innslag; foredrag, humor og musikk. Formatet hittil har vært 6 foredrag à 10 minutter hver, med pauser.

“Siden konseptet fortsatt er nytt ser vi for oss å prøve oss frem med litt ulike format. Innspill og tilbakemeldinger er svært velkommen!”

Fil_003

– Nysgjerrige velkommen
På første Laivcafé tidligere i høst var det omkring 50 fremmøtte.

– Blant de som kom var det en solid blanding av gamle travere, nykommere i miljøet samt andre interesserte. Vi forsøker å styre unna svært interne foredrag, slik at det også skal være interessant for folk som ikke er laivere, sier Åslaug.

– Dette er nok en mer «ufarlig» arena for en del nykommere hvor det er lov å være passiv tilhører, i motsetning til å hive seg rett med på en laiv.

Arrangørene bestreber seg på å få med foredragsholdere fra ulike deler av laivmiljøet.

– Vi ønsker å ha en balanse mellom informative foredrag og humor. I tillegg prøver vi å ha minst ett innslag med sang eller musikk på hvert treff, sier Åslaug.

Blant foredragene hittil har en student ved Sund folkehøyskole fortalt om erfaringene som førstegangsarrangør for et humoristisk, men pedagogisk, laivopplegg ved lærestedet. Laivveteran Eirik Fatland har prøvd å forklare hvorfor det er «umulig» å arrangere laiv, og Magnar Müller fra bedriften Alibier har foredratt om å engasjere barn i kunst på museum ved hjelp av laiv.

“Vi ønsker å ha en balanse mellom informative foredrag og humor”

Fil_000

Prøver seg frem
– Det har vært en god blanding av gamle fjes, helt nye, uerfarne laivarrangører og folk som jobber med laiv  profesjonelt, sier Åslaug.

Hver café er organisert av to arrangører som har ansvar for å kontakte mulige foredragsholdere, og er konferansierer under treffet. Cirka ti laivere bytter på å ha dette ansvaret.

– På hver Laivcafé oppfordrer vi publikum til å ta kontakt om potensielle foredragsholdere eller temaer. I tillegg forsøker vi å dele arrangementene via en rekke ulike kanaler og miljøer, sier Åslaug.

– Siden konseptet fortsatt er nytt ser vi for oss å prøve oss frem med litt ulike format. Innspill og tilbakemeldinger er svært velkommen!

Neste Laivcafé i Oslo finner sted allerede tirsdag 25 oktober. Klokka 19 på Kulturhuset LAB.

      Denne tirsdagen byr cafeen på:

  • 7 år på 7 minutter: Fantasiforbundets elleville historie, ved Ane Marie Anderson.
  • Å skape en karakter – hva bør man og hva bør man ikke gjøre? Ved Trine Lise Lindahl
    og Tor Kjetil Edland.
  • En veldig vitenskapelig undersøkelse: Hvem er egentlig vi laivere? Ved forskere Åslaug Ullerud
    og Frida Sofie Jansen.
  • Adrians Arie: hva er egentlig forskjellen på rollen din på scenen og på laiv? Sang og kloke ord av Adrian Angelico.
  • Skamløst før skam: Tenåringen som lage laiven om sin egen samtid som får alle de voksne til å gå av skaftet, ved Tyra Larsdatter Grasmo.
  • Laivcafé avholdes hver siste tirsdag i måneden. Her er Facebook-eventen for førstkommende treff. 

Finn Laivcaféen her:

HVA RØRER SEG ELLERS I OSLO-LAIV?

Blackbox Deichman
Den andre tirsdagen i hver måned arrangeres det kortlaiv på Deichmanske bibliotek Grünerløkka. Her kan man møte opp uten forberedelser eller kostyme. Arrangørene ønsker særlig nykommere velkommen! Blackbox Deichman har i løpet av et par år utviklet seg til en viktig arena for nyrekruttering til kortlaivmiljøet. Følg med på Facebook-siden her. 

Grenselandet
Grenselandet er en kortlaivfestival som i år avholdes fredag 28. og lørdag 29. oktober (førstkommende helg). Alle laivene spilles på engelsk, og både deltagere og arrangører kommer fra hele Europa for å delta. Omkring 100 deltagere. Ordinære billetter er utsolgt, men det kan være mulig å kjøpe enkeltbilletter til spill ved frafall (100 kr per spill).

Nordic Larp Talks
Foredragsserie om laiv, med internasjonale gjester. Avvikles torsdag 27. oktober i forkant av Grenslandet-festivalen. På Deichmanske bibliotek (hovedbiblioteket) kl. 19-22. 

Onsdagspilsen
Treffpunkt for Oslo-laiverne i en årrekke. Følg med på Facebookgruppa «Onsdagspils for laivere» for tid og sted. Utestedet Luna ved passasjen ved Cappelen Damm i Akersgata har vært møtested i høst.

KNUTEPUNKT
Laivkonferansen Knutepunkt går på rundgang mellom de nordiske landene, engelsk er hovedspråk. 23-26. februar 2017 er det igjen Norges tur. Konferansen har workshops, foredrag og laiver. Knutepunkt 2017 vil ha omkring 300 deltagere, og det har vært økende internasjonal deltagelse de siste årene. Det er få billetter igjen til deltakelse på hele konferansen, men et knippe legges ut for salg 25. oktober. Det blir også lagt ut dagsbilletter nærmere konferansen.

SPILLEROM
Spillerom er en “nasjonal variant” av Knutepunkt-konferansen, der hovedspråket er norsk. Ansvaret for å arrangere går på rundgang mellom laivmiljøene i Norge. Neste vår har laivmiljøet på Sørlandet tatt på seg arrangør-hjelmen, og konferansen finner sted i Marnardal i nærheten av Mandal, siste helga i april.

LAIV.ORG
Nettstedet Laiv.org og Facebook-siden av samme navn er fine for å holde seg ajour om det som skjer i hele det norske laivmiljøet. Følg særlig med på kalenderen, som mange fremdeles er flinke til å bruke. Sjekk også Facebook-gruppa Laivere.