Følg Magasinet Pegasus

Foto: Jacob Wells

Er 2017 E-sportens år?

“Dette er et enormt steg fremover, vi står ovenfor et paradigmeskifte. Dette er e-sportens år!”

Slik innleder Sam Schönbeck intervjuet ved å svare på spørsmålet “Hvordan påvirker det at Sverok har besluttet å starte “Svenske e-sportforbundet” som skal søke medlemskap i Riksidrettsforbundet (RF)?”.

Jeg møter henne og Alexander Hallberg en mørk vinterdag når begge tar en pause i arbeidet med å skrive søknaden til RF. “Det er et intensivt arbeid som foregår nå, delvis for å bli ferdige med søknaden, men også for å samle de foreningene som kreves for å tilfredstille de kravene som stilles.”

I mange år har det vært snakk om at e-sport må bli en del av RF som den endelige gevinsten i å vinne legitimitet og bli ordentlig anerkjent som en del av samfunnet. En måte å endelig få beslutningstagere på ulike nivåer til å disktuere forutsetningene og å skape strukturer som minsker avstanden mellom proffene og de som vil bli det.

Alexander Hallberg og Sam Schönbeck.
Alexander Hallberg og Sam Schönbeck.

Alexander forklarer bakgrunnen: “De aller fleste har vært enige om at det må gjøres, men det har ikke blitt noe av. Så i løpet av året begynte vi i forbundsstyret til Sverok å diskutere spørsmålet, og bestemte oss for at tiden var moden til å ta tak i det. Riksmøtet, som er vårt årsmøte, var enige, og derfor har vi nå de siste ukene arbeidet intensivt for å oppfylle de formelle kravene, og informere e-sportsmiljøet om at dette er i gang.”

Alexander har knapt avslutet før Sam føyer til, og det merkes at begge brenner for dette. ” Tanken var ikke egentlig fra begynnelsen at dette skulle bli en så intensiv prosess, men RF har bare årsmøte hvert annet år, og det føltes unødvendig at vi skulle gå og vente på tre år på å få en beslutning!”

 På tross av at det har gått fort, så merkes det at behovet har eksistert lenge. De beskriver hvordan det daglig er fler og fler foreninger som søker om medlemskap, og hvordan det er stadig flere som etterspør mer informasjon. De beskriver også hvordan det å få oppbakning fra esportlegendene HeatoN og Potti har bidratt mye til fremgangen. Sam beskriver det som en perfekt kombinasjon der Sverok hadde kunnskapen om å starte en organisasjon og engasjere foreningene, mens de, i egenskap av å være kjente personligheter med store medieplatformer kunne bidra til å nå ut til massene.

 Samtalen går frem og tilbake, og det er tydelig at de har like mye lyst til å fortsette å fortelle som de har til å gå tilbake til arbeidet med søknaden. I naborommet er det papirer overalt, og lokalene til Malmø e-sportforening bobler med forventning. Det er en fryd å se det engasjement, forventning og glede som fyller stedet.Bblikkene deres glir stadig oftere mot det andre rommet, og jeg føler at det er på tide å la dem gå å gjøre ferdig det siste. Før jeg forlater dem stopper jeg opp og kjenner hvordan rommet vibrerer. Forventning er ikke et stort nok ord. Drømmene som de sammen har om en e-sport med treningslokaler like tett som fotballbaner. Visjoner om divisjoner der lag og spillere rangeres og konkurerer. Den fantasien som hver dag er ett skritt nærmere å realiseres. Jeg ønsker godt nytt e-sportens år og blir møtt med en vegg av smil som ønsker meg det samme.


Bildelink: https://www.flickr.com/photos/jakobwells/14534803479/in/album-72157645379601078/